Chi tiết sách

Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ

Tác giả: IFGS, Unwomen, Australian Gov

Nơi xuất bản:

Năm xuất bản: 2016

Lần xuất bản:

ISBN:

Nhà xuất bản:

Số trang: 143

Giá:

Từ khóa: Bình đẳng giới, Phụ nữ, Tăng trưởng