Liên kết web
Số lượt truy cập

30

1757199

Chi tiết sách

Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội: sách chuyên khảo

Tác giả: Đặng Thị Hoa (Chủ biên)

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2017

Lần xuất bản:

ISBN:

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Số trang: 455

Giá:

Từ khóa: Hôn nhân, Gia đình, Hôn nhân xuyên biên giới