Chi tiết sách

Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học

Tác giả: Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Hương Trầm

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2016

Lần xuất bản:

ISBN:

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Số trang: 334

Giá:

Từ khóa: Gia đình, Giá trị gia đình