Liên kết web
Số lượt truy cập

28

2127731

Chi tiết sách

Đời sống văn hoá của cư dân Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh Chủ biên

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Lần xuất bản: 1st

ISBN:

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Số trang: 291

Giá:

Từ khóa: Đời sống văn hóa, Văn hóa Hà Nội, Người Hà Nội