Hoạt động Khoa học

Quyết định 131/QĐ-GĐ&G ngày 26/6/2024 (07/07/2024)

Quyết định về việc công bố công kha điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Cuộc thi “Nét đẹp và giá trị gia đình Việt Nam” hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 2024 (04/07/2024)

Gia đình được xác định là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Vì thế, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 04-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28-6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị gia đình truyền thống, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình đối với sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như sự ổn định và phát triển chung của đất nước.

Toạ đàm khoa học: Tư tưởng Hồ chí Minh về gia đình, về giới, về giải phóng phụ nữ, về quan hệ gia đình, về xu hướng biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay (12/06/2024)

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Xã hội học và Phát triển (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đồng tổ chức Toạ đàm khoa học: “Tư tưởng Hồ chí Minh về gia đình, về giới, về giải phóng phụ nữ, về quan hệ gia đình, về xu hướng biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay”.

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi thăm lại chiến trường xưa Điện Biên Phủ (19/04/2024)

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ hào hùng của dân tộc; thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024; để học tập, giáo dục truyền thống cách mạng cho Hội viên cựu chiến binh, đoàn viên và thế hệ trẻ trong cơ quan, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đoàn công tác thăm lại chiến trường năm xưa Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tham gia Đoàn công tác về phía Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có 02 đồng chí cựu chiến binh.

Thông báo công khai Quyết định số 62/QĐ-GĐ&G (16/04/2024)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhf nước quý năm 2024 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Tổng mục lục Tạp chí 2023 (27/06/2024)

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới bản tiếng Việt và tiếng Anh năm 2023

Viện nghiên cứu Gia đình và Giới phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2024 (14/03/2024)

Ngày 12/3/2024, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2024 giữa các phòng và tạp chí thuộc Viện. Dự Lễ phát động và ký Giao ước thi đua có TS Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng, TS Trần Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Viện, các trưởng phó phòng và tương đương, và toàn thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ : “Đầu tư vào Phụ nữ - Đẩy nhanh tiến độ phát triển” (13/03/2024)

Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX chống lại những điều kiện làm việc khó khăn, đòi tăng lương, giảm giờ làm việc.

Quyết định 11/QĐ-GĐ&G ngày 30/01/2024 (29/02/2024)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Thông báo công khai (22/02/2024)

Công khai thông tin của các đề tài cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới:

Các tin cũ hơn.................................................