Hợp tác trao đổi thông tin

Hội thảo Quốc tế “13th Next-Generation Global Workshop” với chủ đề “New Risks and Resilience in Asian Societies and the World” (25/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 1093/QĐ-KHXH ký ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trường đại học Kyoto University (Nhật Bản) và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Nghiên cứu Con người (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “13th Next-Generation Global Workshop” (NGGW) (tạm dịch: Hội thảo Toàn cầu của Thế hệ kế tiếp lần thứ 13) vào ngày 21-23/11/2020 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội trong xã hội già hóa dân số” (25/12/2020)

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức hội thảo “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội trong xã hội già hóa dân số”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đề tài “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội thích ứng bối cảnh già hóa dân số của Việt Nam”. Đề tài là nghiên cứu hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Mục đích của Hội thảo là chia sẻ các kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới về vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, cụ thể là về nhu cầu nguồn lao động, việc làm và thực trạng lao động việc làm của NCT hiện nay và đề xuất kiến nghị chính sách về các vấn đề có liên quan trong thời gian tới.

Tọa đàm với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA (04/04/2020)

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXHVN và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA trong việc cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH của Việt Nam 2021-2030 và hỗ trợ địa phương trong xây dựng các chiến lược phát triển, được ký kết ngày 24/7/2019 tại Hà Nội, nhằm tăng cường hợp tác nói chung giữa Viện Hàn lâm KHXHVN và các đối tác Nhật Bản, và phục vụ nghiên cứu chủ đề Bảo đảm tài chính cho an sinh xã hội trong bối cảnh già hóa dân số của Việt Nam do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện nói riêng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức tọa đàm khoa học về“Nguồn lực của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam: Bối cảnh Việt Nam và các bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản” vào ngày 08/10/2019 tại Hội trường 1, Tầng 4, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Trao đổi khoa học với Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc về vấn đề “Phụ nữ và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường” (04/04/2020)

Trong khuôn khổ mở rộng hợp tác nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hợp tác Quốc tế, Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc tổ chức buổi trao đổi khoa học về vấn đề “Phụ nữ và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường” vào ngày 25/4/2019 . Buổi trao đổi có sự tham dự của đại diện Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc, lãnh đạo và các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ: “CHIA SẺ NHỮNG ỨNG PHÓ VỚI XÃ HỘI GIÀ HÓA VÀ NHỮNG THÁCH THỨC Ở CHÂU Á” (01/06/2017)

Từ ngày 26/02/2017 đến 01/03/2017 được sự cho phép của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và theo lời mời của quỹ Toyota Foundation, TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tham dự, trình bày báo cáo và tham gia các hoạt động thực địa tại Chương trình Hội thảo Quốc tế “Chia sẻ những ứng phó với xã hội già hóa và những thách thức ở Châu Á hiện nay” do Quỹ Toyota (Nhật Bản) tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ HẠNH PHÚC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI LÀM VIỆC TẠI HÀ LAN VÀ ITALY (02/06/2017)

Được sự cho phép của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và thực hiện hoạt động đoàn ra của Đề tài cấp Quốc gia về “Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá” (mã số ĐTĐL.XH-03/15) do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì, trong thời gian 18-30/4/2017, nhóm nghiên cứu do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới làm trưởng đoàn, PGS. TS Lê Ngọc Văn, chủ nhiệm đề tài và các cán bộ nghiên cứu của đề tài đã đến làm việc và có các cuộc trao đổi khoa học với các chuyên gia nghiên cứu về hạnh phúc và giảng dạy về khoa học xã hội tại Hà Lan và Italy.

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ” (Towards Gender Equality in Viet Nam: Making inclusive growth work for women) (20/07/2016)

Ngày 3/6/2016 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và các đối tác đã tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ.”

Hội thảo công bố báo cáo: “Phụ nữ hoạt động nông nghiệp và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam” (20/07/2016)

Ngày 12/5/2016, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu “Phụ nữ hoạt động nông nghiệp và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam”.

Hội thảo tham vấn: Bình đẳng giới và Tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam (20/07/2016)

Vào ngày 22/1/2016 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và các đối tác khác đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Bình đẳng giới và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam”.

Các tin cũ hơn.................................................