Liên kết web
Số lượt truy cập

17

2020583

Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu Phụ nữ và Giới (23/06/2022)

Trưởng phòng: Trần Thị Hồng
Học vị: Tiến sĩ xã hội học
Email: hong_xhh@yahoo.com
Đt: 024 3933 4622

Phòng Nghiên cứu Hôn nhân và Gia đình (23/06/2022)

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Hương Trầm
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
ĐT: 024.3933 2985

Phòng Nghiên cứu các Vấn đề Xã hội (16/08/2023)

Trưởng phòng: Đặng Thanh Nhàn
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học

Phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị thành niên (20/12/2022)

Trưởng phòng: Trần Quý Long
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Đt cơ quan: 024 3933 3614

Các tin cũ hơn.................................................