Liên kết web
Số lượt truy cập

20

2128034

Các dự án HTQT chính

Dự án: “Tăng cường tham gia xã hội về chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh biến đổi kinh tế và cấu trúc gia đình ở Châu Á: Đối thoại chính sách và thực tiễn giữa các cộng đồng địa phương ở Việt Nam và Nhật Bản” (02/06/2017)

Tiếp nối thành công của Dự án “Xây dựng mạng lưới phúc lợi cho người cao tuổi ở lại địa phương khi con cháu đi làm ăn xa ở nông thôn qua nghiên cứu hợp tác giữa Hà Tĩnh và Quảng Ngãi, Việt Nam và thành phố Minamata, Nhật Bản” mà nhóm nghiên cứu do TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ nhiệm đã thực hiện trong năm 2015-2016, Quỹ Toyota (Nhật Bản) tiếp tục tài trợ cho nhóm nghiên cứu thực hiện Dự án tiếp theo về “Tăng cường tham gia xã hội về chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh biến đổi kinh tế và cấu trúc gia đình ở Châu Á: Đối thoại chính sách và thực tiễn giữa các cộng đồng ở Việt Nam và Nhật Bản.” Dự án này do TS. Trần Thị Minh Thi là chủ nhiệm, hợp tác với các nhà khoa học của Đại học Kumamoto Gakuen, Đại học Kyoto Sangyo (Nhật Bản) phối hợp thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018.

Dự án: "Công việc chăm sóc ở các gia đình hiện đại: Những vấn đề của các thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh" (02/06/2017)

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Đại học Manchester Metropolitan (Vương quốc Anh) cùng hợp tác thực hiện dự án “Công việc chăm sóc ở các gia đình hiện đại: Những vấn đề của các thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh. Dự án do Quỹ Newton của Vương quốc Anh tài trợ thực hiện trong thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018 và do TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là chủ nhiệm dự án về phía Việt Nam.

Tập huấn: Phương pháp luận nghiên cứu về chăm sóc từ khía cạnh so sánh (02/06/2017)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế “Công việc chăm sóc ở các gia đình hiện đại: Những vấn đề của các thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh” do Quỹ Newton của Vương quốc Anh tài trợ, vào ngày 15-16/5/2017 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức lớp tập huấn: “Phương pháp luận nghiên cứu về chăm sóc từ khía cạnh so sánh.”

Tập huấn về Kinh tế học đáp ứng vấn đề giới và bảo trợ xã hội (02/06/2017)

Trong các ngày từ 10-15/2/2014, tại Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn về Kinh tế học đáp ứng vấn đề giới và bảo trợ xã hội. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho các cán bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới 2013-2014” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) hỗ trợ tài chính; Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp triển khai. Mục tiêu của khóa tập huấn là nhằm bổ sung kiến thức về Giới và Kinh tế học phát triển, cũng như cung cấp các công cụ và khung phân tích giới có gắn với vấn đề bảo trợ xã hội cho các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Các tin cũ hơn.................................................