Liên kết web
Số lượt truy cập

38

2017442

Tin hoạt động

Thông báo công khai

22/02/2024
Công khai thông tin của các đề tài cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới:

Đề tài do TS. Phan Thị Hoàn làm chủ nhiệm
Đề tài do ThS. Trần Thị Thanh Loan làm chủ nhiệm

Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm chủ nhiệm

Đề tài do ThS. Lê Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm

Đề tài do ThS. Vũ Thị Cúc làm chủ nhiệm

Đề tài do ThS. Lỗ Việt Phương làm chủ nhiệm

 

(Xem file kèm)


Tải về