Sách mới về

Thông báo sách mới số 4 năm 2016

30/05/2017

Võ Văn Sen, Mạc Đường, Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Văn Lễ chủ biên. Văn hóa gia đình dòng họ và gia phả Việt Nam . - H. : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 685 tr., 24cm. Ký hiệu kho : Vv 2940, Vv 2941

Hội Dân tộc học - Nhân học Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân học và cuộc sống. Tập 3 . - .H : Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 680 tr., 24cm. Ký hiệu kho : Vv 2942

Nhóm Ngân hàng Thế giới; Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 85 tr., 27cm. Ký hiệu kho : Vv 2949

Đỗ Hạnh Nga. Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở về nhu cầu độc lập . - H. : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 280 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1596

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Nhân học. Nhân học về thân tộc, dòng họ, hôn nhân và gia đình . - H. : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 152 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1597

Lê Vĩnh Châu; Lê Thị Mận. Tuyển tập các bản án quyết định của tòa án Việt Nam về hôn nhân và gia đình . - H. : Lao động, 2011 . - 607 tr, 28cm. Ký hiệu kho : Vv 2929

Trần Ngọc Thêm chủ biên. Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ . - H. : Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2013 . - 887 tr., 24cm. Ký hiệu kho : Vv 2930


Các tin cũ hơn.................................................