Liên kết web
Số lượt truy cập

38

2127758

Sách mới về

Sách mới năm 2014

12/02/2016

Phan Hà Anh. Làm dâu nước Đức/ . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 198 tr., 21 cm. Ký hiệu kho : Vv 2745

Khanh Record . Làm dâu nước Anh /. - H. : Phụ nữ, 2014 . - 215 tr., 21 cm. Ký hiệu kho : Vv 2746

Hiệu Constant. Làm dâu nước Pháp /. - H. : Phụ nữ, 2014 . - 241 tr., 21 cm. Ký hiệu kho : Vv 2747

Đoàn Xuân Mượu. Hạnh phúc hôn nhân thời mở cửa /. - H. : Phụ nữ, 2011 . - 254 tr., 21 cm. Ký hiệu kho : Vv 2749

Đỗ Quyên (Biên soạn). Bố vợ chàng rể /.- H. : Phụ nữ, 2009 . - 243 tr., 19 cm. Ký hiệu kho : Vb 1561

Đỗ Quyên (Biên soạn). Đạo ứng xử mẹ chồng nàng dâu : In lần thứ tư /. - H. : Phụ nữ, 2011 . - 267 tr., 19 cm. Ký hiệu kho : Vb 1562

Trương Thìn (Biên soạn). Những điều cần biết về nghi lễ hôn nhân người Việt /Đại Đức Thích Minh Nghiêm (Hiệu đính). - H. : Thời đại, 2010 . - 191 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 2753

Ngô Bạch. Tục ma chay cưới hỏi /. - H. : Thời đại, 2011 . - 199 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 2755


Tải về

Các tin cũ hơn.................................................