Hoạt động Khoa học

Toạ đàm khoa học: Tư tưởng Hồ chí Minh về gia đình, về giới, về giải phóng phụ nữ, về quan hệ gia đình, về xu hướng biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay

12/06/2024
Ngày 02 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Xã hội học và Phát triển (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đồng tổ chức Toạ đàm khoa học: “Tư tưởng Hồ chí Minh về gia đình, về giới, về giải phóng phụ nữ, về quan hệ gia đình, về xu hướng biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay”.
TS. Nguyễn Đình Tuấn
phát biểu khai mạc Toạ đàm

Tọa đàm nhằm chia sẻ, thảo luận và làm rõ những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình, phụ nữ và giới, qua đó khái quát các giá trị khoa học trong tư tưởng của Người. Bên cạnh đó, Tọa đàm cũng thảo luận về xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 

Toạ đàm nằm trong hoạt động của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX.02.27/21-25 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính sách dân số và gia đình thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025, do Viện Xã hội học và Phát triển là tổ chức chủ trì, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là cơ quan phối hợp.

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh
trình bày báo cáo

 

ThS. Lê Thị Hồng Hải
trình bày báo cáo

 

Tham gia Toạ đàm có TS. Nguyễn Đình Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), PGS.TS. Bùi Phương Đình - Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, PGS.TS. Lê Thị Thanh Hà - Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và các nhà khoa học thuộc hai Viện.

PGS.TS. Bùi Phương Đình phát biểu ý kiến

 

Tại tọa đàm 02 báo cáo đã được trình bày gồm: “Một số đặc điểm biến đổi gia đình Việt Nam trong mấy thập kỷ qua” (GS.TS. Nguyễn Hữu Minh) và báo cáo: “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình và bình đẳng giới” (ThS. Lê Thị Hồng Hải). Hai báo cáo đã phân tích cho thấy những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình, giá trị gia đình, quan hệ gia đình và vai trò gia đình; về vai trò của phụ nữ, cũng như xu hướng biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu Toạ đàm chụp ảnh lưu niệm

 

 

Các ý kiến thảo luận tại Tọa đàm đã tập trung vào phân tích những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, quan hệ gia đình và vận dụng quan điểm của Người trong nghiên cứu về gia đình trong thời kỳ mới. Các ý kiến tại Toạ đàm một lần nữa đã khẳng định cho thấy, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình, quan hệ gia đình và về giải phóng phụ nữ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

 

 

 

Nguyễn Đức Tuyến