Liên kết web
Số lượt truy cập

35

2127969

Hoạt động Khoa học

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

20/08/2023
Ngày 06/6/2023, Chi bộ Viện nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ được Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Bí thư chi bộ và toàn bộ đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

 

Tại buổi sinh hoạt Đồng chí Nguyễn Đức Tuyến báo cáo nội dung chuyên đề: Đạo đức, phong cách “Cần - Kiệm - Liêm - Chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lối sống của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

 

Báo cáo đã trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cần - Kiệm - Liêm - Chính và khẳng định đây là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng mà mỗi người dân, đặc biệt cán bộ, đảng viên cần học tập. Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những giá trị đạo đức cao đẹp của thời đại. Trải qua thời gian và thử thách, trước những biến cố thăng trầm của lịch sử, những phẩm chất đạo đức đó vẫn còn nguyên giá trị. Trong giai đoạn hiện nay, đối với công việc, chữ Cần đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn làm việc một cách thận trọng, phải xây dựng cho mình một ý chí vững chắc, không ngại khó khăn gian khổ. Cần cù trong công việc cần đi đôi với cần cù trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt hiệu quả trong công việc đảm nhiệm.

 

Kiệm ở đây là tiết kiệm, không hoang phí. Tiết kiệm không phải chỉ về của cải mà về thời gian. Tiết kiệm thời gian rất quan trọng, bởi thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại được nữa. Trong công việc của mình, để việc tiết kiệm được thực hiện tốt thì mỗi cán bộ, đảng viên, dù là việc to hay việc nhỏ đều phải có kế hoạch cụ thể, thực hiện đúng định mức và có mốc thời gian rõ ràng, đó cũng là một phẩm chất đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng yêu nước.

 

Liêm ở đây nói đến sự trong sạch, không tham lam. Chữ Liêm hiện nay còn vừa là đạo lý vừa là pháp lý đối với mỗi cán bộ, đảng viên cũng như với tập thể. Người liêm khiết phải nắm được pháp luật, tuân theo pháp luật, thi hành chức trách quy định theo đúng trách nhiệm; không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn, trách nhiệm nghề nghiệp của mình để mưu đồ lợi ích cá nhân.

 

Cán bộ, đảng viên có Chính mới hoàn thiện. Đã là việc phải, việc chính nghĩa thì dù nhỏ mấy cũng làm; không ngoảnh mặt làm ngơ hay thờ ơ trước những hành vi phạm pháp; không nói suông, bình phẩm những mặt tiêu cực mà phải tỏ thái độ và có trách nhiệm đấu tranh quyết liệt để bảo vệ chân lý, chính nghĩa. Để có chữ Chính hoàn thiện, người cán bộ, đảng viên phải quán triệt quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách của Đảng mà phân biệt ranh giới giữa đúng sai, thật giả, chính tà mà hành động, thực hiện công việc cho đúng nguyên tắc, có lý, có tình.

 

Thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều ý kiến cho rằng, việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phải là một quá trình lâu dài, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự rèn luyện, tự tu dưỡng để từ đó thực hành lối sống Cần - Kiệm - Liêm - Chính theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, được sự ủy quyền của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn đã trao Giấy khen của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Hữu Minh đạt danh hiệu cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Đây là một vinh dự không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Hữu Minh mà cả đối với Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2023

 

Nguyễn Đức Tuyến


Tải về