Liên kết web
Số lượt truy cập

16

2020379

Hoạt động Khoa học

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024
Sáng ngày 03/01/2024, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Đảng uỷ viên phụ trách Chi bộ, về phía Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới gồm toàn thể đảng viên và các quần chúng tích cực.
Đ/c Nguyễn Đình Tuấn, Bí thư Chi bộ
trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo Tổng kết năm 2023 tập trung vào 4 lĩnh vực công tác: 1/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 2/ Công tác xây dựng Đảng; 3/ Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; 4/ Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Đ/c Nguyễn Chiến Thắng, Đảng uỷ viên
phụ trách Chi bộ phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2023, với sự quan tâm của Ban Thường vụ, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cùng với sự sát sao của Chi ủy, Chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đã giúp cho các nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong lãnh đạo công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã chỉ đạo, quán triệt đảng viên, viên chức triển khai thực hiện hệ đề tài các cấp từ cấp Nhà nước đến cấp bộ, cấp cơ sở. Các đề tài đã được triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trong năm 2023, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện đã có nhiều ấn phẩm được công bố trong nước và quốc tế giúp KPI của Viện có sự cải thiện. Bên cạnh đó, để hướng đến kỉ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Chi bộ đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực có nghĩa như: xuất bản 01 cuốn sách, 01 số tạp chí, tham gia tích cực các hoạt động do công đoàn Viện Hàn lâm phát động (kéo co, bóng bàn (đạt giải nhì), đá bóng, Hội thi văn nghệ (3/3 tiết mục giải C)).

Quần chúng tích cực Trần Thị Thanh Loan
thảo luận tại Hội nghị

Chi bộ, Chi ủy duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng và có những cuộc họp đột xuất để chỉ đạo, cho ý kiến đối với những công việc chung của Viện. Các đảng viên luôn giữ vững lập trường, chấp hành tốt đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các nguyên tắc của đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

 

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên 4 lĩnh vực công tác: i) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; ii) Công tác xây dựng Đảng; iii) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; iv) Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung báo cáo. Ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Đảng uỷ viên phụ trách Chi bộ, biểu dương các kết quả công tác của Chi bộ trong năm 2023, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đề nghị Chi bộ Viện tiếp tục phát huy trong năm 2024, đặc biệt tập trung vào chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như tư vấn chính sách; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

 

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nói riêng, Ban thường vụ, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung trong năm qua đã luôn quan tâm sát sao đến Chi bộ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để Chi bộ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ./.

 

2024

Hương Trầm