Hoạt động Khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH VÀ GIỚI TRONG NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ 21”

17/11/2023
Ngày 14/11/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo Quốc gia “Biến đổi Gia đình và Giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21”. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá và thảo luận để nhận diện một cách toàn diện về sự biến đổi của gia đình và giới ở Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 21 cũng như những thành tựu, rào cản và hàm ý chính sách xây dựng gia đình bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.
Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tham gia chủ trì hội thảo có TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam và TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

 

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham gia viết bài tham luận của nhiều nhà khoa học, giảng viên, nhà quản lý trên cả nước đến từ  các Viện Nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị - Bộ Quốc Phòng, Hội Xã hội học Việt Nam, Đại học Đà Lạt, Đại học Công đoàn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Thanh niên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, v.v..

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã khái quát bức tranh chung về sự biến đổi của gia đình và vấn đề bình

TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
phát biểu khai mạc Hội thảo

đẳng giới ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thành tựu và thách thức trong lĩnh vực gia đình và giới những thập niên đầu thế kỷ 21 cho thấy gia đình và bình đẳng giới ở Việt Nam vẫn còn đối mặt với những thách thức mới. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới đang trong giai đoạn phục hồi, khắc phục các thiệt hại, hậu quả mà đại dịch COVID-19 gây ra.

 

Hội thảo được chia thành 2 phiên. Phiên 1: Biến đổi gia đình trong những thập niên đầu thế kỷ 21. Các bài trình bày tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng gia đình Việt Nam, chuẩn mực con người gắn với hệ giá trị gia đình trong giai đoạn mới, sự biến đổi của gia đình và cấu trúc của gia đình, cũng như những thách thức đặt ra đối với gia đình Việt Nam hiện nay. Phiên 2: Chiều cạnh giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21. Tập trung phân tích làm rõ những vấn đề về hòa nhập xã hội trên cơ sở giới; khác biệt giới trong giá trị, chuẩn mực và vai trò; quan hệ giới trong gia đình và phụ nữ làm chủ doanh nghiệp hộ gia đình.

 

Tại Hội thảo, ngoài những ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ sự biến đổi của gia đình và giới ở Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học, các chuyên gia còn chỉ ra những thách thức đặt ra đối với gia đình, xây dựng gia đình và bảo đảm bình đẳng giới ở Việt Nam trong bối cảnh mới; gợi mở một số giải pháp xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và thúc đẩy bình đẳng bình giới ở Việt Nam.

 

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, giảng viên và các nhà quản lý cùng chia sẻ, trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu trên cơ sở các bằng chứng khoa học và thực tiễn. Các ý kiến tập trung đánh giá khá toàn diện về các nhóm vấn đề giá trị gia đình, biến đổi gia đình, xây dựng gia đình trong bối cảnh mới và khía cạnh giới trong hòa nhập xã hội, trong các mối quan hệ gia đình và trong quan niệm của người dân về vai trò giới.

 

Trong lời phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, TS. Nguyễn Đình Tuấn đã nhấn mạnh, từ hướng tiếp cận liên ngành, đa chiều, nghiên cứu những vấn đề từ vi mô đến vĩ mô, với hàm lượng khoa học cao được thể hiện trong các báo cáo tham luận cũng như qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi gia đình và giới ở Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.

 

Nov. 2023

 

Việt Phương