Liên kết web
Số lượt truy cập

26

2127727

Hoạt động Khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VÙNG TRUNG BỘ: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”

20/08/2023
Ngày 04/8/2023, tại Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng Trung Bộ: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo nhằm làm rõ thực tiễn và những vấn đề đang đặt ra đối với xây dựng gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng Trung Bộ.
Các đại biểu tham dự chụp ảnh

Tham gia chủ trì hội thảo có TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; TS. Hoàng Hồng Hiệp, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên đến từ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Khu vực III, Đại học Sư phạm Đà Nẵng và các nhà quản lý đến từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng.

TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã nhấn mạnh, cùng với sự biến đổi của xã hội trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Việt Nam thời gian qua, gia đình cũng đang có những biến đổi về quy mô, chức năng, quan hệ gia đình và giá trị gia đình, v.v.. Do đó, việc phân tích thực trạng bình đẳng giới trong gia đình và những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình Việt Nam nói chung và gia đình vùng Trung Bộ nói riêng nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thúc đẩy bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Hội thảo được trình bày trong 2 phiên. Phiên 1: Đời sống hôn nhân và gia đình vùng Trung Bộ. Các bài tham luận tại phiên 1 tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản như: giá trị gia đình trong phát triển dân số và phát triển bền vững (kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam); tăng trưởng dân số và phát triển bền vững vùng Trung Bộ; vai trò của gia tộc trong xây dựng văn hóa gia đình ở vùng Trung Bộ; hôn nhân và gia đình các dân tộc thiểu số ở vùng Trung Bộ; thực trạng thực hiện chính sách hôn nhân và gia đình vùng Trung Bộ, v.v...

Quang cảnh Hội thảo

 

Phiên 2: Chiều cạnh giới trong gia đình vùng Trung Bộ. Các bài tham luận tại phiên 2 tập trung vào những vấn đề như: sinh kế, thu nhập và bất bình đẳng trong cộng đồng ngư dân; bạo lực trong gia đình; khả năng tiếp cận giáo dục đại học của các gia đình ở Đà Nẵng; nhu cầu lao động của người cao tuổi ở Đà Nẵng; những khuyến nghị nhằm phát triển sinh kế, nâng cao đời sống hộ gia đình; những giải pháp nhằm cải thiện bất bình đẳng giới trong gia đình ở vùng Trung Bộ.

 

Hội thảo đã nhận được gần 20 ý kiến góp ý, chia sẻ dành cho các báo cáo tham luận, những gợi mở cho xây dựng gia đình bền vững cũng như thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng Trung Bộ. Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội thảo của các nhà khoa học, giảng viên và các nhà quản lý đã tập trung phân tích thực trạng tăng trưởng dân số và một số vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng gia đình gắn liền với phát triển bền vững ở vùng Trung Bộ. Từ góc độ bình đẳng giới, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng dành thời gian phân tích và thảo luận sâu về vấn đề sinh kế, thu nhập và bạo lực gia đình trong các gia đình ngư dân ven biển nói riêng và trong gia đình vùngTrung Bộ nói chung. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo, một số ý kiến thảo luận cũng tập trung đến việc đề xuất các khuyến nghị nhằm phát triển sinh kế, giảm thiểu bất bình đẳng giới cũng như gợi mở các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hôn nhân và gia đình vùng Trung Bộ.

 

Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học được Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức hằng năm và là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà quản lý chia sẻ những kết quả nghiên cứu về gia đình và giới.

 

2023

Việt Phương