Liên kết web
Số lượt truy cập

25

2128042

Hợp tác trao đổi thông tin

Hội thảo quốc tế: Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ

20/07/2016
Ngày 29/9/2015 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: “Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ.” Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Ban Hợp tác quốc tế được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo này.

Hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Hội thảo và chia sẻ nhiều thông tin, kết quả nghiên cứu về các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội và gợi ý nhiều vấn đề chính sách nhằm thúc đThành viên Hội thảoẩy bình đẳng giới và sự hòa nhập của phụ nữ ở Việt Nam. Các đại biểu bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Nepal, Singapore; các nhà nghiên cứu và giảng dạy về khoa học xã hội tại Hà Nội; các cơ quan hoạch định chính sách về gia đình và bình đẳng giới như Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các tổ chức hoạt động về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ như, CPEW, CSAGA, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNDP, UNFPA, UN Women, AusAID, Asia Foundation, Hội đồng Khoa học Xã hội Hoa Kỳ (SSRC).

Hội thảo quốc tế khai mạc bằng bài phát biểu của GS.TS Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ông Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, và Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội. Các bài phát biểu đều nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo quốc tế này và tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình đẳng giới nhằm giảm thiểu sự tách biệt xã hội và các chính sách phát triển toàn diện cho phụ nữ và những nhóm tách biệt xã hội khác. Tiếp đó, PGS.TS Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, đã thay mặt Ban tổ chức trình bày báo cáo đề dẫn nêu lên một số khía cạnh lý luận của vấn đề tách biệt xã hội từ góc độ giới, các chính sách của Nhà nước Việt Nam nhằm khắc phục tách biệt xã hội, cũng như những vấn đề cần được tập trung thảo luận trong Hội thảo.

Các nội dung của Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính: Những vấn đề lý luận của sự tách biệt xã hội nhìn từ lăng kính giới liên hệ với thực tiễn Việt Nam; Sự tiếp cận với các nguồn lực xã hội của phụ nữ; và Vấn đề chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn của các nhóm tách biệt xã hội. Các thảo luận tại Hội thảo tập trung vào việc tìm ra khái niệm về sự tách biệt xã hội và phân biệt với khái niệm về bất bình đẳng, khác biệt. Các vấn đề của các nhóm tách biệt như dân tộc thiểu số, người di cư, người cao tuổi, người khuyết tật và các vấn đề văn hóa như tảo hôn, chuẩn mực xã hội, công việc gia đình không được trả công, phong tục tập quán của tộc người, sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền cản trở sự tham gia và hòa nhập của một số nhóm đặc thù đã được các đại biểu trong nước và quốc tế thảo luận sôi nổi và tích cực. Các báo cáo chi tiếu của hội thảo lưu tại phòng Thông tin-Thư viện, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Sau các phiên họp chủ đề, toàn thể đại biểu tham gia một phiên họp chung tổng kết lại các nội dung thảo luận và các vấn đề đặt ra trong từng phiên họp chuyên đề. Phiên họp này đã cung cấp lượng thông tin phong phú và tổng quát, rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề tách biệt xã hội qua lăng kính giới ở Việt Nam và các chia sẻ từ các nhà nghiên cứu quốc tế. 

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, GS.TS Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã nhấn mạnh Hội thảo đã khẳng định sự đồng thuận giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế và các nhà hoạch định chính sách trong vấn đề giảm thiểu tách biệt xã hội thông qua thúc đẩy bình đẳng giới và gợi mở nhiều gợi ý cho việc xây dựng và phát triển chính sách ở Việt Nam trên bình diện giới để các nhóm tách biệt xã hội, đặc biệt là nữ giới, trẻ em gái, người khuyết tật… được phát triển toàn diện và hòa nhập. Hội thảo đã cung cấp một lượng kiến thức phong phú và chuyên sâu về các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, đào tạo và những người quan tâm. Kết quả của Hội thảo đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho phép xuất bản dưới hình thức sách chuyên khảo: “Các chiều cạnh giới của sự tách biệt xã hội: Hướng tới những chính sách toàn diện hơn đối với phụ nữ”.

Như lời phát biểu khai mạc của Ông Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội thảo này đã đạt được các mục tiêu ban đầu đề ra là “thực sự giúp các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách tăng cường mối liên kết vì mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, đưa ra chính sách và các biện pháp tăng cơ hội cho phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ yếu thế được tiếp cận các nguồn lực xã hội, được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ nhằm giảm nghèo đói và thu hẹp bất bình đẳng giới, từ đó đưa ra những chính sách xã hội có tính cân bằng và toàn diện hơn đối với phụ nữ.”