Liên kết web
Số lượt truy cập

107

1864789

Hợp tác trao đổi thông tin

Giới thiệu Chương trình Tuyển sinh và Học bổng sau đại học

29/03/2016
Thông tin về buổi giới thiệu Chương trình Tuyển sinh và Học bổng sau đại học (trình độ ThS. đối với chuyên ngành Quản lý công, Hành chính công và trình độ ThS. & TS.

đối với chuyên ngành Chính sách công) của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore kết hợp Tọa đàm khoa học với chủ đề “Việt Nam và nỗ lực trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045: Cơ hội, thách thức và một số bài học từ các nền kinh tế thần kỳ Đông Á”.

Thời gian: Từ 14:00 - 16:00 Thứ Tư, ngày 21/10/2015.

Địa điểm: Phòng 3D, tầng 3, Tòa nhà 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.​

Giấy mời: /Uploads/files/Giay%20moi%20TD.pdf

Chương trình: /Uploads/files/Ctrinh%20du%20kien.doc

Giới thiệu: /Uploads/files/VMK-HN-Oct2015.pdf