Liên kết web
Số lượt truy cập

110

1757159

Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu các Vấn đề Xã hội

16/08/2023
Trưởng phòng: Đặng Thanh Nhàn
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học

 

 

Giới thiệu về Phòng

Phòng được cơ cấu lại vào năm 2005 trên cơ sở Phòng nghiên cứu Điều kiện lao động nữ. Hiện phòng có 3 cán bộ có học vị Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Những vấn đề về gia đình, Người cao tuổi, Nam tính và nam giới.

Định hướng nghiên cứu: Trong những năm tới Phòng tập trung vào một số chủ đề nghiên cứu về người cao tuổi; Nam tính và Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 

Các ấn phẩm khoa học chính

 • Lê Ngọc Lân. 2015. Nhận diện một số đặc điểm hôn nhân vùng biên giới. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. No5 (Quyển 25)
 • Nguyễn Hà Đông. 2015. Chính sách nhập quốc tịch đối với các cô dâu nước ngoài ở một số nước và vùng lãnh thổ châu Á. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, No 5 (Quyển 25)
 • Đặng Thị Hoa- Nguyễn Hà Đông. 2015. Một số cách tiếp cận trong nghiên cứu hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, No 5 (Quyển 25)
 • Lê Ngọc Lân. 2014. Mấy nét về đời sống tinh thần, tình cảm giữa con cháu và người cao tuổi trong gia đình ở thành phố Bắc Ninh. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, No 5 (Quyển 24)
 • Lê Ngọc Lân. 2014. Chương VII:  Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Trong: Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2014. Chương VIII: Các sinh hoạt cộng đồng. Trong: Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2014. Một số vấn đề về phương pháp quản lý, giáo dục con cái trong các gia đình Hà Nội hiện nay. Trong: Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2014.  Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục con cái-từ góc nhìn của cha mẹ học sinh. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. No 2 (Quyển 24)
 • Nguyễn Hà Đông. 2014. Một số vấn đề về nam tính và nghiên cứu nam tính ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 6
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phí Hải Nam. 2014. Xu hướng kết hôn muộn ở Việt Nam và những quan niệm mới về hôn nhân và gia đình của nhóm phụ nữ đô thị. Trong: Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2013. Bạo lực gia đình ở Việt Nam và giải pháp phòng chống- phân tích số liệu điều tra 2012 (viết chung). Trần Tuyết Ánh-Nguyễn Hữu Minh-Hoa Hữu Vân chủ biên. Nxb Lao động.
 • Lê Ngọc Lân - Nguyễn Hữu Minh- Trần Quý Long. 2011. Quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trong gia đình. Trong : Các mối quan hệ trong gia đình ở Việt Nam: Một số phát hiện từ kết quả phân tích sâu số liệu điều tra gia đình Việt Nam 2006. - Viện gia đình và giới, Bộ Văn hoá thể thao và du lịch, UNICEF. Hà Nội.
 • Nguyễn Hà Đông. 2010.  Thái độ của thanh thiếu niên Hà Nội về quan hệ tình dục trước hôn nhân và các yếu tố tác động. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 20. Số 5/2010.
 • Nguyễn Hữu Minh - Lê Ngọc Lân - Nguyễn Thị Mai Hoa. 2009. Chương I. Thực trạng bạo lực gia đình. Trong: Nguyễn Hữu Minh-Trần Thị Vân Anh chủ biên. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam- Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Nguyễn Hữu Minh - Lê Ngọc Lân – Trần Mai Hương. 2009. Chương II. Hậu quả và môi trường nảy sinh bạo lực gia đình. Trong: Nguyễn Hữu Minh-Trần Thị Vân Anh chủ biên. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam- Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Nguyễn Hữu Minh - Lê Ngọc Lân – Trần Cẩm Nhung. 2009. Chương III. Cơ sở pháp lý, thể chế và biện pháp phòng chống bạo lực gia đình. Trong: Nguyễn Hữu Minh-Trần Thị Vân Anh chủ biên. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam- Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
 •  Lê Ngọc Lân – Bùi Thị Hương Trầm. 2009. Chương IX. Hoạt động phòng ngừa và can thiệp từ các tổ chức. Trong: Nguyễn Hữu Minh-Trần Thị Vân Anh chủ biên. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam- Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Lê Ngọc Lân. 2009. Việc làm và lao động nữ trong những năm đổi mới. Trong: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Nghiên cứu gia đình và Giới thời kỳ đổi mới. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2008: Việc làm. Trong: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Bình đẳng Giới ở Việt Nam. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2008. Quá trình và cơ hội đào tạo. Trong: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Bình đẳng Giới ở Việt Nam. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 2008.  Những chuyển đổi trong mô hình việc làm (Nghiên cứu tại Yên Bái). Trong: Trịnh Duy luân- Helle Rydstrom-Will Burghoorn chủ biên. Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Nguyễn Thị Kim Hoa, Trần Mai Hương, Mai Thanh Tú, Nguyễn Hà Đông. 2007. Quan điểm của sinh viên về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 17. Số 3.
 • Nguyễn Linh Khiếu, Lê Ngọc Lân, Nguyễn Phương Thảo. 2002. Vai trò của Gia đình trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Lê Ngọc Lân-Phạm Thanh Vân. 2002. Hậu quả của Ly hôn. Trong:  Nguyễn Thanh Tâm chủ biên. Ly hôn-nghiên cứu trường hợp Hà Nội. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Lê Ngọc Lân. 1999. Nghiên cứu và truyền bá giới ở Việt nam- từ một góc nhìn văn hóa. Trong: Nguyễn Linh Khiếu chủ biên. Nghiên cứu và đào tạo giới ở Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Lê Ngọc Lân. 1998. Tìm hiểu cơ cấu kinh tế và khả năng phát triển ngành nghề của phụ nữ nông thôn. Trong: Lê Thi chủ biên. Phụ nữ và phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Đỗ Thúy Bình- Lê Ngọc Lân.1996. Phụ nữ nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường. - Nxb. Sự thật, Hà Nội
 • Lê Ngọc Lân. 1996. Về những người phụ nữ ly hôn, ly thân. Trong: Lê Thi chủ biên. Gia đình phụ nữ thiếu vắng chồng. - Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội.

... và nhiều bài tạp chí, các báo cáo khoa học khác.

Các đề tài khoa học chính:

 • Đề tài cấp viện: Tìm hiểu, đánh giá một số mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tập trung tại Hà Nội (2015). Chủ nhiệm:  Lê Ngọc Lân
 • Đề tài cấp viện: Một số khía cạnh của các mối quan hệ cơ bản trong gia đình người dân Hà Nội đầu thế kỷ 21: Qua một số cuộc khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (2014). Chủ nhiệm: Lê Ngọc Lân.
 • Đề tài cấp viện: Một số yếu tố tác động đến mối quan hệ người cao tuổi và con cháu trong gia đình hiện nay: Nghiên cứu trường hợp Bắc Ninh (2013). Chủ nhiệm: Lê Ngọc Lân.
 • Đề tài cấp bộ: Mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trong gia đình: Thực trạng và những vấn đề cần quan tâm (2011-2012). Chủ nhiệm: Lê Ngọc Lân.
 • Đề tài cấp bộ: Những vấn đề cơ bản của Người cao tuổi Việt Nam: Giai đoạn 2011-2020 (2009-2010). Chủ nhiệm: Lê Ngọc Lân.
 • Đề tài cấp viện: Khía cạnh giới trong vấn đề lao động và việc làm: phân tích các cuộc nghiên cứu lớn 3 năm gần đây (2007). Chủ nhiệm: Lê Ngọc Lân.
 • Đề tài cấp viện: Điều kiện lao động của lao động nữ tại các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế: Những vấn đề đáng quan tâm về an sinh xã hội (2006). Chủ nhiệm: Lê Ngọc Lân.
 • Đề tài cấp bộ: Vai trò của gia đình trong giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên (2002). Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Khiếu. Thành viên: Lê Ngọc Lân và những người khác.
 • Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu ly hôn: Trường hợp Hà Nội (2000). Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tâm. Thành viên: Lê Ngọc Lân và những người khác.

... và một số đề tài cấp bộ, cấp viện khác liên quan đến vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới, bạo lực gia đình.

 


Các tin cũ hơn.................................................