Liên kết web
Số lượt truy cập

44

2017519

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

03/01/2024
27 Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: giadinhvagioi@vnn.vn; giadinhvagioi@gmail.com
Điện thoại: 024 3933 1743

Tổng Biên tập: Trần Thị Minh Thi
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ

Thư ký Tòa soạn: Hà Thị Minh Khương
Học vị: Thạc sỹ

Thông tin về Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

 

  • Địa chỉ của Tổng biên tập

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi

Email: thittm.ifgs@vass.gov.vn

Điện thoại: 04 3933 1735

27 Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

  • Hội đồng biên tập

 

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Chủ tịch Hội đồng

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

GS.TS. Charles Hirschman

Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

 

GS.TS. Trịnh Duy Luân

Hội Xã hội học Việt Nam

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

GS.TS. Hugh McLaughlin

Đại học Manchester Metropolitan, Vương Quốc Anh

 

GS.TS. Emiko Ochiai

Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản

 

GS.TS. Ki-Soo Eun

Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

 

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

PGS.TS. Đặng Thị Hoa

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi

Viện Xã hội học

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

TS. Trần Tuyết Ánh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

TS. Bùi Thị Hòa
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

TS. Trần Thị Hồng

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

TS. Lê NgọcLân

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

TS. Trịnh Thái Quang
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (trước là Tạp chí Khoa học về Phụ nữ) thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-GĐ&G ngày 07/11/2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và theo Quyết định số 1747/QĐ-KHXH ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

 

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới gồm có bản tiếng Việt và tiếng Anh (Vietnam Journal of Family and Gender Studies).

 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): bản tiếng Việt: 1859-1361 và bản tiếng Anh: 1859-1329.

 

Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Nhà nước xét công nhận vào danh mục Tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi từ tháng 8/2009. Hiện nay Tạp chí được tính điểm 0,75 ở Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học và 0,25 điểm tại ba Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế học, ngành Giáo dục học và ngành Tâm lý học.

 

Hội đồng Biên tập bao gồm các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu Gia đình, Giới, Phụ nữ và Trẻ em.

 

Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều bài viết.

 

  • Chức năng nhiệm vụ

 

Tạp chí hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 363/GP-BTTTT ngày 29 tháng 09 năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí số 376/QĐ-KHXH, ngày 17/4/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo Luật Báo chí và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

  • Tôn chỉ, mục đích

 

- Thông tin về các hoạt động của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới;

- Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để công bố các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em ở Việt Nam; các định hướng chính sách, thông tin khoa học và đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

 

  • Đối tượng phục vụ

 

Các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc ngành khoa học xã hội; các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; và các cá nhân và các cơ quan, tổ chức xã hội quan tâm đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

 

  • Thể thức xuất bản:

 

Tạp chí tiếng Việt được xuất bản 3 tháng/1 kỳ (4 kỳ/năm), 124 trang, khổ19 x 27cm và bản tiếng Anh 12 tháng/1 kỳ (1kỳ/năm), 96 trang và khuôn khổ 19 x 27cm.


Các tin cũ hơn.................................................