Liên kết web
Số lượt truy cập

45

1757071

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

16/08/2023
27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: giadinhvagioi@vnn.vn; giadinhvagioi@gmail.com
Điện thoại: 024 3933 1743

Tổng biên tập: Trần Thị Minh Thi
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ

Thư ký Tòa soạn: Hà Thị Minh Khương:
Học vị: Thạc sỹ

Thông tin về Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

  • Địa chỉ của Tổng biên tập

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi

Email: thittm.ifgs@vass.gov.vn

Điện thoại: 04 3933 1735

27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Hội đồng biên tập:

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Chủ tịch Hội đồng

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

GS.TS. Charles Hirschman

Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

 

GS.TS. Trịnh Duy Luân

Hội Xã hội học Việt Nam

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

GS.TS. Hugh McLaughlin

Đại học Manchester Metropolitan, Vương Quốc Anh

 

GS.TS. Emiko Ochiai

Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản

 

GS.TS. Ki-Soo Eun

Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

 

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

PGS.TS. Đặng Thị Hoa

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi

Viện Xã hội học

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

TS. Trần Tuyết Ánh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

TS. Bùi Thị Hòa
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

TS. Trần Thị Hồng

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

TS. Lê Ngọc  Lân

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

TS. Trịnh Thái Quang
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  • Thông tin chung

 

Tạp chí nghiên cứu Gia đình và Giới (trước là Tạp chí Khoa học về Phụ nữ) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới  gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh (Vietnam Journal of Family and Gender Studies).

Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Nhà nước xét công nhận vào danh mục Tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi từ tháng 8/2009. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới bản tiếng Việt và tiếng Anh đã được cấp chỉ số ISSN (Mã số tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí).

Hội đồng biên tập bao gồm các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu Gia đình, Giới, Phụ nữ và Trẻ em. Ban biên tập gồm Tổng biên tập và 3 biên tập viên.

  • Chức năng nhiệm vụ

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoạt động theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 4/8/2008 của Thủ tướng chính phủ quy định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hiện nay Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (bản tiếng Việt) và Vietnam Journal of Family and Gender Studies (bản tiếng Anh) được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 116/GP-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Công văn số 4190/BTTTT-CBC ký ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc thay đổi nội dung trong Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới và Công văn số 380/BTTTT-CBC ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc thay đổi số trang Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoạt động của Tạp chí được thực hiện theo các văn bản: Quyết định số 870/QĐ-KHXH về việc xuất bản sách và công tác phát hành Tạp chí của Viện Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 8/9/2006 có Quy định kèm theo; theo Quyết định số 775/QĐ về Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 03 tháng 6 năm 2008; Quyết định số 252/QĐ-KHXH về việc quy định các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 7 tháng 5 năm 2013; và theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí số 376/QĐ-KHXH, ngày 17/4/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  • Tôn chỉ, mục đích

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới công bố các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; Giới thiệu các nghiên cứu định hướng chính sách, thông tin khoa học và đào tạo về lĩnh vực gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam và thế giới; Là diễn đàn trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu về gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; Phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách và đào tạo.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí gồm các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc ngành khoa học xã hội; Các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong lĩnh vực gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; Và các cá nhân và các cơ quan, tổ chức xã hội quan tâm đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Về thể thức xuất bản: Tạp chí tiếng Việt được xuất bản 3 tháng/1 kỳ (4 kỳ/năm), 144 trang, khổ  19 x 27cm và bản tiếng Anh 6 tháng/1 kỳ (2 kỳ/năm), 96 trang và khuôn khổ 19 x 27cm.


Các tin cũ hơn.................................................