•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Cuộc thi “Nét đẹp và giá trị gia đình Việt Nam” hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 2024

Gia đình được xác định là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Vì thế, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 04-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28-6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị gia đình truyền thống, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình đối với sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như sự ổn định và phát triển chung của đất nước.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện mới của website viện gia đình và giới thế nào

 • Rất tiện dụng
 • Khá tiện dụng
 • Bình thường
 • Không tiện dụng
 • Rất không tiện dụng

Gửi phản hồi