•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi thăm lại chiến trường xưa Điện Biên Phủ

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ hào hùng của dân tộc; thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024; để học tập, giáo dục truyền thống cách mạng cho Hội viên cựu chiến binh, đoàn viên và thế hệ trẻ trong cơ quan, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đoàn công tác thăm lại chiến trường năm xưa Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tham gia Đoàn công tác về phía Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có 02 đồng chí cựu chiến binh.

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi thăm lại chiến trường xưa Điện Biên Phủ

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ hào hùng của dân tộc; thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024; để học tập, giáo dục truyền thống cách mạng cho Hội viên cựu chiến binh, đoàn viên và thế hệ trẻ trong cơ quan, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đoàn công tác thăm lại chiến trường năm xưa Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tham gia Đoàn công tác về phía Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có 02 đồng chí cựu chiến binh.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện mới của website viện gia đình và giới thế nào

 • Rất tiện dụng
 • Khá tiện dụng
 • Bình thường
 • Không tiện dụng
 • Rất không tiện dụng

Gửi phản hồi