Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

62

199935

Chi tiết báo cáo

Việc lựa chọn bạn đời ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 73 tr.

Từ khóa: