Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

72

199945

Chi tiết báo cáo

Ứng phó của phụ nữ miền Trung với biến đổi khí hậu

Tác giả: Đặng Thanh Nhàn

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 69 tr.

Từ khóa: