Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

14

199887

Chi tiết báo cáo

Tổ chức cuộc sống những năm đầu sau kết hôn trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Tác giả: Phí Hải Nam

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 62 tr.

Từ khóa: