Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

71

199944

Chi tiết báo cáo

Sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Tác giả: Phan Huyền Dân

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 81 tr.

Từ khóa: