Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

54

199927

Chi tiết báo cáo

Quyền quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Tác giả: Lê Việt Nga

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 76 tr.

Từ khóa: