Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

61

199934

Chi tiết báo cáo

Phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Tác giả: Lỗ Việt Phương

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 63 tr.

Từ khóa: