Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

55

199928

Chi tiết sách

Bình đẳng giới trong chính trị: Từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

Tác giả: Trần Thị Minh Thi (Chủ biên)

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2017

Lần xuất bản:

ISBN:

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Số trang: 274

Giá: 72000

Từ khóa: Bình đẳng giới, Giới trong chính trị