Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

20

199893

Sách mới về

Thông báo sách mới số 6/2018

28/11/2018

Yoshitaka Kitao. Nhân sinh duy tân / Yoshitaka Kitao; Hồng Ngọc . - H. : Thế giới, 2017 . - 266tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1637

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam / Trần Minh Hằng, Nguyễn Công Thảo chủ biên . - H. : Khoa học xã hội, 2017 . - 215 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1645

Tổng cục Thống kê. Kết quả chủ yếu điều tra biến động dân số và kế hoạch gia đình thời điểm 1/4/2016 / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2017 . - 305 tr., 29cm. Ký hiệu kho : Vv 3013

 Phạm Văn Quyết chủ biên. Việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội từ góc độ xã hội hóa nghề nghiệp / Phạm văn Quyết chủ biên . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017 . - 149 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3005

Vượt qua cơ bản: Giáo dục trung học phổ thông tại Việt Nam : Một số kết quả chính từ chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục năm học 2016-2017 của CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ" / Caine Rolleston; Padminilyer . - H. : , 2017 . - 74 tr., 30 cm. Ký hiệu kho : TLv 1728