Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

16

199889

Sách mới về

Thông báo sách mới số 5/2018

28/11/2018

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Báo cáo thường niên 2016: Chăm sóc con cái trong gia đình Việt Nam hiện nay / Lê Ngọc Lân chủ nhiệm . - H. : [s.n.] , 2017 . - 125 tr., 30 cm. Ký hiệu kho : TLv 1728

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bất bình đẳng về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửa Long / Nguyễn Văn Tiệp chủ biên . - H. : Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017 . - 289 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3010

Đỗ Thiên Kính. Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình . - H. : Khoa học xã hội, 2018 . - 191 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1649

Chương trình khảo sát hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông năm học 2016-2017 : Kết quả từ Việt Nam / Padminilyer . - H. : [s.n.], 2017 . - 48 tr., 30 cm. Ký hiệu kho : TLv 1727

Cục bảo trợ xã hội; Đại học quốc gia Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chăm sóc sức khỏe những vấn đề xã hội và công tác xã hội / Trịnh Văn Tùng chủ biên . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017 . - 514 tr., 27 cm. Ký hiệu kho : Vv 3023

Phạm Văn Quyết  chủ biên. Hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam / Chủ biên Phạm Văn Quyết . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017 . - 227 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3009