Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

21

199894

Sách mới về

Thông báo sách mới số 3/2019

17/06/2019

Lê Ngọc Lân. Chăm sóc con cái trong gia đình Việt Nam hiện nay : Báo cáo thường niên 2016 . - H. : [s.n.], 2017 . - 125 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1753

 

Nguyễn Đức Tuyến chủ nhiệm. Sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 56 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1752

 

Phan Huyền Dân. Sự tham gia của hộ gia đình vào hoạt động kinh tế của hợp tác xã ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 65 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1751

 

Vũ Thị Cúc. Quyền quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 90 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1750

 

Phan Thị Thanh Mai. Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình mở rộng ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 54 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1749

 

Trần Quý Long. Hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở khu vực nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 56 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1748

 

Bùi Thị Hương Trầm chủ nhiệm. Đời sống tâm lý tình cảm giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 88 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1747

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Mối quan hệ anh chị em ruột trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 89 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1746

 

Lê Thị Hồng Hải. Tổ chức cuộc sống những năm đầu sau kết hôn trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 - 1986 . - H. : [s.n.], 2018 . - 72 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1745

 

Nguyễn Hà Đông. Lựa chọn bạn đời ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 – 1986. - H. : [s.n.], 2018 . - 82 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1755

 

Nguyễn Thị Thanh Loan. Phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976 – 1986. - H. : [s.n.], 2018 . – 101 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1756