Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

26

240878

Lãnh đạo viện

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới

02/04/2019
Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học
ĐT: 84 24 3933 0435 (cq) 0913 880678 (DĐ)
Email: thittm.ifgs@vass.gov.vn

  


Các tin cũ hơn.................................................