Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

20

246177

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

18/03/2019
Trưởng phòng : Hà Thị Minh Khương
Học vị: Thạc sỹ

Địa chỉ:

27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</Br>
Email: giadinhvagioi@vnn.vn; giadinhvagioi@gmail.com</Br>
Điện thoại: 024 3933 1743</Br> Fax: 024 933 2890</Br>
</Br>

 

Phòng Biên tập – Trị sự gồm có 3 cán bộ

  • Ths. Hà Thị Minh Khương – Biên tập viên
  • CN. Đào Hồng Lê – Biên tập viên
  • CN. Phan Thanh Mai - Biên tập viên

 

Thông tin về Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới:

  • Tổng biên tập

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi

Điện thoại: 024.39330435
Email: thichuong@gmail.com Nội

 

  • Hội đồng biên tập:

TS. Trần Thị Vân Anh            Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,
                                               Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

TS. Ngô Thị Tuấn Dung         Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,
                                              Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

GS.TS. Lê Ngọc Hùng           Viện Xã hội học,
                                               Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi           Viện Xã hội học,
                                                Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh   Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,
                                               Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Quý             Viện Nghiên cứu Giới và phát triển

PGS.TS. Lê Ngọc Văn          Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,
                                               Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

TS. Trần Thị Kim Xuyến        Khoa Xã hội học, Trường Đại học Bình Dương

 

  • Thông tin chung

 

Tạp chí nghiên cứu Gia đình và Giới (trước là Tạp chí Khoa học về Phụ nữ) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới  gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh (Vietnam Journal of Family and Gender Studies).

Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Nhà nước xét công nhận vào danh mục Tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi từ tháng 8/2009. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới bản tiếng Việt và tiếng Anh đã được cấp chỉ số ISSN (Mã số tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí).

Hội đồng biên tập bao gồm các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu Gia đình, Giới, Phụ nữ và Trẻ em. Ban biên tập gồm Tổng biên tập và 3 biên tập viên.

  • Chức năng nhiệm vụ

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoạt động theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 4/8/2008 của Thủ tướng chính phủ quy định về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hiện nay Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (bản tiếng Việt) và Vietnam Journal of Family and Gender Studies (bản tiếng Anh) được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 116/GP-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Hoạt động của Tạp chí được thực hiện theo các văn bản: Quyết định số 870/QĐ-KHXH về việc xuất bản sách và công tác phát hành Tạp chí của Viện Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 8/9/2006 có Quy định kèm theo; theo Quyết định số 775/QĐ về Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 03 tháng 6 năm 2008; và theo Quyết định số 252/QĐ-KHXH về việc quy định các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 7 tháng 5 năm 2013.

  • Tôn chỉ, mục đích

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới công bố các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; Giới thiệu các nghiên cứu định hướng chính sách, thông tin khoa học và đào tạo về lĩnh vực gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam và thế giới; Là diễn đàn trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu về gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; Phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách và đào tạo.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí gồm các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc ngành khoa học xã hội; Các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong lĩnh vực gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; Và các cá nhân và các cơ quan, tổ chức xã hội quan tâm đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Về thể thức xuất bản: Tạp chí tiếng Việt được xuất bản 2 tháng/1 kỳ (6 kỳ/năm), 96 trang, khổ 16 x 24 cm và bản tiếng Anh 6 tháng/1 kỳ (2 kỳ/năm), 96 trang và khuôn khổ 16 x 24cm.


Các tin cũ hơn.................................................